O firmie

Firma „Prosper” założona została w 1999 roku. Od 2001 roku na mocy otrzymanego Świadectwa Kwalifikacji numer 22655/01 prowadzi działalność rachunkowo-księgową sklasyfikowaną w PKD pod numerem 6920 Z. Mimo, iż usługi księgowe są głównym przedmiotem działalności nie jesteśmy biurem rachunkowym. Nasza działalność opiera się na indywidualnym podejściu, doradztwie biznesowym a księgowość i podatki w naszej filozofii działania wspomagają główny cel istnienia każdego biznesowego przedsięwzięcia jakim jest zarabianie pieniędzy. Proponujemy taki model współpracy i rozwiązania, które w zgodzie z obowiązującymi przepisami i wymogami przy minimalizacji ryzyka podatkowego mają służyć i wspomagać, a nie przeszkadzać w prowadzeniu biznesu.  Od początku istnienia outsourcing naszych usług  opiera się na indywidualnej współpracy z klientem i stałym uczestnictwie w prowadzonym biznesie. Dotychczasowo zdobyta wiedza i doświadczenie wynikłe ze współpracy i uczestnictwa w wielu procesach zarządczych obsługiwanych podmiotów o zróżnicowanych formach organizacyjno prawnych, prowadzenie wdrożeń systemów informacyjnych, certyfikacji i organizacji procesów biznesowych jest wartością dodaną płynącą ze współpracy z nami. Powyższe  są wyróżnikiem firmy i standardem modelu współpracy z każdym klientem.